به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: همچنین ‌پارک رز منطقه 22 با شاخص 66 ،شهرداری منطقه 2 با شاخص 81 و اقدسیه واقع د رمنطقه 1 با عدد 84 به ترتیب از  پاکترین نقاط تهران است.

وی اضافه کرد: بر اساس اطلاعات ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در 24 ساعت گذشته و منتهی به ساعت 11 امروز میانگین شاخص کیفیت هوا در تهران روی عدد 96 ایستاد که بیانگر شرایط سالم است.

محمد رستگاری گفت: براساس این اطلاعات ایستگاههای فرمانداری شهر ری با شاخص کیفیت هوای 143 ،پارک سلامت با شاخص 128 شهرداری منطقه 15 با 127 ، منطقه 20 شهر ری با عدد 123 و ایستگاههای شریف منطقه 2 و پارک رازی با شاخص 118 و پارک شکوفه با رقم 115 به ترتیب بیشترین آلاینده ها را نشان می دهد.