به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، سازمان بین المللی مهاجرت به همین دلیل امسال را از زمان شروع ثبت عبور مهاجران مرگبارترین سال نامید.

در سال 2014 حدود 3270 نفر در تلاششان برای عبور از دریای مدیترانه برای رسیدن به اروپا به امید زندگی بهتر برای دوری جستن از فقر و فلاکت جان سپردند.

مرگبارترین ماه آوریل 2015 بود که در آن زمان حدود 1250 پناهنده و مهاجر در نتیجه غرق کشتی در سواحل لیبی جان باختند.

از کل این آمار 77 درصد در مسیر اتصالی لیبی به ایتالیا و مالت رخ داد که 2892 نفر جان باختند. 21 درصد مرگ ها (805) نفر در مسیرشان بین ترکیه و یونان کشته شدند و 74 نفر بین اسپانیا و مراکش جان سپردند.

در کل 5350 پناهنده و مهاجر در سال 2015 بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت کشته شدند.