به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، بنا به گزارشی که توسط آژانس خبری کوبا منتشر شد اوضاع 5 نفر از مجروحین وخیم است.به گفته منابع خبری حادثه زمانی روی داد که دو کامیون شخصی با یکدیگر برخورد کردند.

13 کشته شامل یک دختر بچه، هفت زن و پنج مرد، همگی سوار بر کامیون دوم بودند.

امسال در کوبا از ماه ژانویه تا ماه نوامبر بیش از 10 هزار تصادف جاده ای روی داده است. این آمار مشابه سال قبل می باشد و آمار رسمی حاکی از مرگ 688 نفر در این سوانح را دارند.

سوانح رانندگی، پنجمین علت مرگ در کوبای 11.1 میلیون نفری است و بر اساس داده های محلی نرخ مرگ در تصادفات بیش از 6 نفر در هر 100 هزار نفر است.