به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد: بیش از 3770 آواره در سال 2015 هنگام عبور از دریای مدیترانه برای رسیدن به اروپا جان باختند.

در این بیانیه آمده است: بیشتر موارد مرگ در بخش مرکزی دریای مدیترانه ، یعنی مسیری که قاچاقچیان انسان از طریق لیبی از آن استفاده می کردند، روی داده است. 

بر اساس همین آمار ، ماه آوریل(فروردین 94) با ثبت حدود 1250 مورد مرگ ، خونین ترین ماه سال 2015 بوده است.  

تنها در یک سانحه در سواحل لیبی در سال 2015 بیش از 800 نفر مردند و تنها 28 نفر از این سانحه جان سالم به در بردند. 

تعداد افراد غرق شده در مدیترانه در سال 2014، سه هزار و 270 نفر اعلام شده بود.  

مدیر کل سازمان بین المللی مهاجرت در بیانیه ای تصریح کرد: تعداد بالای افراد کشته شده که از مناقشه و فقر فراری بودند تکان دهنده و غیر قابل توجیه است. 

آمار ارائه شده از سوی سازمان بین المللی مهاجرت در مورد آوارگان ناپدید شده،‌بر اساس منابع مختلف از جمله آمار رسانه ها و کشورهای مختلف است.  

پس از منطقه مدیترانه ، مرگبار ترین منطقه برای آوارگان جنوب شرق آسیا، به ویژه منطقه خلیج بنگال، دریای اندمان ، مالزی و تایلند با ثبت حدود 800 مورد مرگ در سال 2015 بوده است.

 

منبع:میزان