علیرضا دبیر، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، در گفت و گو با خبرنگار شهر و شهروند خبرگزاری برنا، در خصوص دریافت عوارض از برخی معابر خاص شهری مانند تونل توحید، رسالت، نیایش و پل صدر گفت: کمیسیون برنامه و بودجه با دریافت عوارض از این اماکن مخالف است.

دبیر با تأکید بر مخالفت  کمیسیون بودجه شورای شهر با اخذ عوارض در تونل‌های رسالت و توحید، بیان داشت: به این علت که جایگزینی برای عبور از این مسیرها برای مردم وجود ندارد که البته برای دریافت عوارض از تونل صدر و نیایش هم بحث داریم.

وی با تأکید بر این موضوع که این تونل‌ها با پول مردم ساخته شده است، گفت: نمی‌شود با عوارضی که از مردم گرفته‌ایم و تونل ساخته‌ایم دوباره از آن‌ها برای تردد پول دریافت کنیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: این تونل‌ها را بخش خصوصی نساخته است که بخواهد از آن بهره‌برداری کند؛ این تونل‌ها و پروژه‌ها به‌طور کامل توسط شهرداری و پول مردم ساخته شده است و از نظر حقوقی دارای مشکل است.