به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، محمد رستگاری افزود: ‌با توجه به اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، کیفیت هوای تهران در24 ساعت منتهی به 8 صبح امروز شاخص 108 و بیانگر شرایط ناسالم برای گروه های حساس است.
 
وی گفت: با توجه به پیش بینی های سازمان هواشناسی انتظار می رود، فردا و پس فردا کیفیت هوا در همین شرایط باقی بماند .
 
رستگاری با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون فقط16روز هوای پاک در تهران داشته‌ایم، افزود: در این مدت 197روز ناسالم، 79 روز ناسالم برای گروه‌های حساس، پنج روز ناسالم برای همه و یک روز هم بسیار ناسالم بوده است.
 
وی گفت: سال گذشته نیز پایتخت 13روز هوای پاک،196 روز سالم، 85 روز ناسالم برای گروه‌های حساس و سه روز ناسالم برای همه داشته است.