خبرگزاری برنا؛رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: حرفه آموزی، کار آفرینی و فراهم کردن شرایط اشتغال برای زندانیان یکی از اولیت های مهم سازمان زندان​هاست.
وی گفت: یکی از مشکلات زندانیان پس از آزادی اشتغال است و سازمان زندانها تلاش می کند تا فرد زندانی در دوران حبس با  حرفه های گوناگون آشنا شود.
جهانگیر تصریح کرد: فرد زندانی که دوران حبس خود را زندانهای کشور سپری می کند نباید از فضای کسب و کار و  بازگشت مجدد به جامعه، ناامید شود و ما از همه ظرفیت های برای آشتی دادن زندانی با متن جامعه و آغوش خانواده استفاده می​​ کنیم.