به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، معصومه ابتکار در چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا افزود: از سال 84 به بعد در اجرای برنامه‌های کاهش آلودگی هوا وقفه ایجاد شد تا اینکه دولت یازدهم به روی کار آمد و ادامه این برنامه‌ها را به دست گرفت، ‌کارگروهی که در دورانی عملا تشکیل نشد و یا اینکه این اقدامات با تاخیر مواجه شد. 

وی گفت: 16 دستگاه در کاهش آلودگی هوا نقش دارند و اگر کارها منطبق پیش نرود برنامه‌ها با کندی و وقفه پیش خواهد رفت. 
 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود:‌ اکنون برنامه‌های خود را در بحث کاهش آلودگی هوا با کمک دانشگاه‌ها بازنگری کرده‌ایم و از اوایل امسال به شهرهایی که در معرض آلودگی هوا قرار دارند اعلام کرده‌ایم که برنامه‌های کاهش آلودگی هوا را در دستور کار قرار دهند. 
 
وی به موازین کاهش آلودگی هوا و برنامه‌های این سازمان اشاره کرد و افزود:‌ برنامه های کاهش آلودگی هوا به طور جدی از سال 77 در دستور کار دولت قرار گرفت و از سال 79 دولت برنامه جامع کاهش آلودگی هوا را  در 9 محور تدوین و ترسیم کرد.
 
ابتکار ادامه داد‌:‌ اکنون آنچه در دستور کار دولت است فرایند بازنگری و روزآمد کردن این برنامه‌هاست.
 
وی گفت: ما اکنون بحث گرم شدن زمین را در دستور کار داریم و ضروری است که مطالعات علمی درباره شهرها به روزرسانی شود و دسترس باشد که نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی در این خصوص بسیار مهم و زیاد است ضمن اینکه باید از تجربیات بین المللی استفاده کرد.
 
وی افزود:‌ دولت حذف سرب از بنزین و حذف خودروهای کاربراتوری‌ها را از همان سال‌ها شروع کرد و سازمان حفاظت محیط زیست نیز با این معیار کنترل خودروهای تولیدی را در دستور کار قرار داد و در واقع پیکان به مرور از رده تولید خودروها خارج شد. 
 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این کار ادامه پیدا کرد اما متاسفانه برنامه‌های کاهش آلودگی هوا با وقفه‌ای مواجه شد.
 
وی با بیان اینکه موفقیت کشورهای توسعه یافته در استمرار برنامه‌های کاهش آلودگی هواست افزود: برنامه‌های کاهش آلودگی هوا زمان بر است و باید مستمر پیگیری شود و دولتها باید پی در پی تعهد خود در این برنامه‌ها را نشان دهند و وقفه‌ای در آن ایجاد نشود و استانداردسازی صورت گیرد.