به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: کلیه ها ، کبد و قلب مرحومه الهه تاجیانی در تهران به بیماران بخشیده شد.

دکتر طاهر احمدی افزود: اعضای فرد فوت شده پس از 10 روز کما با رضایت والدینش به بیماران اهداء شد.

همچنین در شیراز نیز مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان فارس گفت: با رضایت خانواده مرحوم عباداله نوروزی 56 ساله ساکن شیراز که به علت خونریزی دچار مرگ مغزی شده بود، اهدای کلیه های وی به دو بیمار 58 ساله و 60 ساله از بوشهر و یاسوج به انها  حیاتی دوباره بخشید .
 
معینی افزود : کبد وی نیز به بیمار کبدی 63 ساله از تهران با موفقیت پیوند شد .