به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، دکتر لطفی گفت: مصرف فراورده های خام دامی و محصولات تهیه شده از این فرآورده ها در سطح جامعه به صورت سنتی و به دور از فرایندهای پاستوریزه، غیر بهداشتی است.

وی  گفت: مصرف این فرآورده ها برای مردم مجاز نیست زیرا بسیاری از بیماریها چون تب مالت، سالک و هپاتیت از طریق این فرآورده ها انتقال پیدا می کند.

لطفی اشاره کرد:  بهترین شیر، شیرپاستوریزه؛ بسته بندی و تحت نظارت است زیرا اطمینان به سلامت این شیر، بیشتر از شیری است که به صورت سنتی و فله عرضه می شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد تاکید کرد : شهروندانی که مایل به استفاده از    شیرهای فله ای  هستند باید این فراورده را  پانزده دقیقه تا نیم ساعت   در دمای  صد وسی   درجه بجوشانند وبعد مصرف کنند.