به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، بر اساس آیین کهن ایرانیان تغییر فصل زمستان به بهار و تشریفاتی مبتنی بر استقبال از فصل رویش و گذر از فصل سرمایش است. معمولا این فصل همراه با خانه تکانی وتغییر دکوراسیون و ساختار داخلی منزل از فصل سرما به فصل رویش می رود.

کارشناسان بر این باورند برخی خانواده ها به دلیل عدم مدیریت منابع مالی و اقتصادی شان و خریدهای افراطی این آیین سنتی را به فرهنگی نادرست تدبیل کرده اند که متاسفانه جشن ها و مهمانی ها در سال نو تبدیل به اشرافی گرایی شده است.

دکتر کردمیرزا روانشناس و استاد دانشگاه در این خصوص به «آستان» گفت: در ایام قدیم افراد با لباس آراسته و پاکیزه در جامعه حضور پیدا می کردند تا از یکدیگر در برخوردهای اجتماعی با ظاهری آراسته پذیرایی کنند.

این عضو هیأت علمی در ادامه گفت: به نظر می‌رسد مسأله‌ای که در حال حاضر از تغییر فصل به جا مانده و آن هم با برداشت هایی نه چندان درست خریدهای افراطی یا تعویض لوازمی که همچنان کارآیی دارند اما به بهانه تغییر فصل تعویض می شوند این فرهنگ مصرف گرایی باب شده است که در سال نو و نوروز جایگاهی ندارد.

کردمیرزا با اشاره به مرور تاریخچه سال نو، ادامه داد: در گذشته برای سال نو افراد لباس هایی به تن می کردند که توسط خانواده دوخته شده بود و در ایران باستان این امر یک فرهنگ و آیین اصیل به شمار می رفت و از سوی دیگر مهارت و هنر اعضای خانواده را نشان می داد.

وی افزود: این هنر در پیوستگی و همراهی اعضای خانواده نقش بسزایی داشت اما متاسفانه چند دهه ای است که این هنر جای خود را به خریدهای کاذب و پیش نیاز داده است که باعث آسیب هایی در بافت خانواده از جمله بحث کلامی ،برخورد فیزیکی و دلخوری می شود که چنین رخدادهایی با شروع نوروز ایرانیان در تضاد است.

کردمیرزا با بیان اینکه شاید آن مسأله‌ای که باید مورد بازنگری قرار گیرد، فرهنگ نوعدوستی باشد تصریح کرد: به نظر می رسد که فرهنگ چشم و هم چشمی مبتنی بر نوع‌دوستی نبوده و فرهنگ مصرف گرایی رایج شده است. یکی از راهکارهایی که باعث تغییر نگاه به سال نو و خریدهای افراطی می شود این است که اعضای خانواده مرور کنند که در فرهنگ گذشته ایران چه می گذشته است و توصیه می شود که گذر تاریخی ایران را مبتنی بر واقعیت ها مرور کنند.

وی با بیان راهکارهای اساسی دیگر نسبت به تغییر عقیده برای خریدهای افراطی گفت: آموزش جزء ذات خانواده است و اعضای خانواده نسبت به بالابردن سطح سواد در این مناسبت ها باید همکاری لازم را داشته باشند.همچنین تعریف منابع موجود مانند منابع خرید برای کودکان باید مبتنی بر سطح درآمد پدر خانواده باشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در خرید باید خانواده توان و هزینه کردشان را پیش بینی کنند گفت: الگوی هزینه باید تعریف شود تا به اشتراک نظر برسند. همچنین به جای تعریف پنل خریدهای افراط گونه برای بازدید باید پنل تعریف کرد تا به توانمندی مشترک برای تفریح برسند. اعضای خانواده خرید کردن را باعث شخصیت ندانند و به اعتقاد و درک یکدیگر احترام بگذارند.این مسائل از مصادیق نیازهای کاذب است که باعث دور شدن افراد از همگرایی و نوعدوستی می شود.