به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا،  فرشید سیاری با اشاره به آغاز فرآیند ثبت نام اینترنتی ستادهای اسکان نوروزی 95،  اظهارکرد : تا پایان ساعت اداری 21 اسفندماه ، 13 هزار و66 فرهنگی، 14 هزار و 987 اتاق را به مدت 25 هزار و 654 نفر روز اقامت را در ستادهای اسکان نوروزی رزرو قطعی اینترنتی کرده اند.

وی با بیان اینکه ستادهای اسکان در 32 اداره کل آموزش و پرورش استان ها فعال هستند، افزود: تاکنون استان های اصفهان، فارس، قم، هرمزگان و خراسان رضوی بیشترین آمار پذیرش را داشته اند.