به گزارش خبرگزاری برنا از سیستان و بلوچستان ، با توجه به اوضاع بد شهری و بارندگی اخیر که باعث به وجود آمدن بحران شد و موج حمله ها و انتقادات را به مسؤلین مربوطه بخصوص شهردار و ریاست آبفا به همراه داشت لازم دانستم که نکته ای را یادآور شوم و آن اینکه آیا فقط مسؤلین مقصر هستند یا ما هم نسبت به شهرمان مسؤلیم؟بی شک اوضاع فعلی نتیجه ی یک شب و یک مسئول نبوده و نیست و یک شبه قابل حل نخواهد بود. پس با درک شرایط و همراهی و همکاری با مسؤلین در کنار نقد سالم موجبات تغییر شرایط فعلی را فراهم آورده و مسؤلین عزیز هم به جای متهم کردن دیگران با استفاده از نخبگان، متخصصان و فعالین این عرصه با طرح های جامع علمی و عملی به این روند سرعت بخشند.

پیگیری و حساس بودن ما موجبات تحرک و کار مسؤلین خواهد بود و با فرهنگ سازی و حس مسؤلیت نصبت به شهرمان نقش اصلی را خواهیم داشت.

فرهنگی و قوانین شهروندی که بعضا متأسفانه فراموشمان شده و رعایت آن برای دیگران هست... پس با بوجود آوردن فضای تعامل مثبت و دوری از تخریب شاهد پیشرفت و زیبایی شهرمان بوده و سال های آینده به جای ناراحتی با سرافرازی و نشاط پذیرای میهمانان نوروزی باشیم.

نویسنده :احمد غفران