به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، روابط عمومی دامپزشکی استان به کلیه هم استانی‌ها توصیه نموده، ماهی مورد نیاز جهت سفره هفت سین یا نگهداری در آکواریوم را از این مراکز خریداری نمایند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: با توجه به اینکه تاکنون در کشور گزارشی مبنی بر بروز بیماری در انسان با منشاء ماهیان زینتی منتشر نشده است، لیکن احتمال بروز بیماریهای پوستی از طریق تماس با ماهیان قرمز وجود دارد که می‌توان با اقدامات پیشگیرانه از قبیل؛ استفاده از دستکش مخصوصاً برای افراد حساس و دارای سوابق آلرژی، شستشوی کامل دست‌ها با آب و صابون بعد از هر بار دست زدن به آب یا ماهیان زینتی مثل ماهی قرمز، جلوگیری از دست زدن کودکان به ماهیان و آموزش بهداشت فردی به آنها و عدم دستمالی چشم، صورت و دهان بعد از کار با آکواریوم یا ظرف نگهداری ماهی، رعایت دوره حداقل 2 هفته‌ای قرنطینه برای ماهیان جدیدالورود در یک آکواریوم یا ظرف جداگانه، جداسازی و نگهداری تمامی ماهیان دارای وضعیت غیرطبیعی یا بیمار از سایر ماهیان تا زمان حصول اطمینان از سلامتی آنها، مراجعه به دامپزشک درصورت بروز هر نوع علائم و ناراحتی در ماهیان آکواریومی و مراجعه به پزشک درصورت بروز هر نوع علائم و ناراحتی‌های پوستیاز بروز بیماری های احتمالی قابل انتقال به انسان جلوگیری نمود.

روابط عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی خاطرنشان ساخته، آب مورد استفاده جهت نگهداری ماهیان مذکور باید بهداشتی بوده و در مورد آب‌های شرب شبکه آبرسانی شهری باید کلرزدایی و یا جهت تبادل گازها و خروج کلر قبل از مصرف، حداقل 48 ساعت در ظروف دهان گشاد نگهداری و ذخیره گردد.