به گزارش خبرگزاری برنا، هیچ تعجبی ندارد که ما همه با چنین اشتیاق به پیشواز تعطیلات می رویم. در ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر، این رویداد با آتش بازی و رژه و خوش گذرانی همراه است. اگرچه برخی از فرهنگها شیوه های غیرمعمول بیشتری برای سال جدید دارند.. از امروز قصد داریم عجیب ترین سنت های نو شدن در جهان را به شما معرفی کنیم.
 
در بسیاری از کشورها عقیده ی مشترکی وجود دارد و آن این است که کارهای خاصی که در شب قبل از سال نو و یا آن روز انجام بشوند( یا دقیقا در نیمه شب بین سال قدیم و جدید) می توانند در تقدیر ماههای پیش رو اثر بگذارند. برای مثال، در فیلیپین، پوشیدن لباسهای خال خالی و خوردن میوه های گرد بعنوان تضمینی برای سال جدید پر از موفقیتی تصور می گردد. یا در اسپانیا، خوردن یک مشت پر از انگور راس ساعت ۱۲ نیمه شب هم همانند مورد قبل است.
 
در دیگر کشورها، آداب و رسوم سال نو راجع به جا گذاشتن ارواح خبیثه در سال قدیم است، بدین شکل سال جدید سالم و تمیزی از راه می رسد. قدرت پاک گردانندگی آتش اغلب در مراسم مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال، در طی جشن سال نو اسکاتلندی ها که هوگمانای نام دارد، دسته هایی از مردان روستایی در حالی که گلوله های عظیم آتشین را در بالای سرشان می چرخانند، در خیابان‌ها رژه می روند.
 
در پاناما، تمثال شخصیت های مشهور سیاسی و بازیگران و خواننده های مشهور که مونکاس نام دارند، به آتش کشیده می شوند! دیگر رسومات راندن ارواح خبیثه کمتر با آتش سر و کار دارند و بیشتر بامزه به نظر می آیند، مانند سنت دانمارکی ها در پریدن از روی صندلی در نیمه شب  که معنای جدیدی به غبارت پریدن از روی سال قدیم داده است.