به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا،  بیشترین شکایات مردمی به ترتیب مربوط به دریافت بهای کالا توسط افراد مرتبط با طبخ، تهیه و توزیع مواد غذایی، عرضه مواد غذایی غیر بهداشتی، عرضه مواد غذایی بسته بندی فاسد، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی تاریخ مصرف گذشته و همچنین عدم رعایت نظافت عمومی محل کار بوده است.

همچنین اماکن مسکونی، بقالی و سوپرمارکت، اغذیه و ساندویچی، سلف سرویس رستوران، نانوایی و کترینگ جزء بیشترین صنوف مورد شکایت مردم بوده اند.

نتایج بازرسی های کارشناسان بهداشتی نیز منجر به اخطار کتبی، معرفی به سازمان تعزیرات حکومتی بهداشت و درمان، رفع نقص، اعلام به دستگاه های برون بخشی و معدوم سازی کالا شده است.

مردم می توانند در صورت شکایت از وضعیت بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی با سامانه190 یا 1490 تماس بگیرند./206