دکترعلی ماهر در گفت و گو با خبرنگار سلامت خبر گزاری برنا، در خصوص وضعیت بیمارستان های کشور بعد از اجرای طرح تحول سلامت گفت: نظرسنجی ها نشان می دهد که با اجرایی شدن طرح تحول سلامت در کشور،  رضایت مردم در خصوص وضعیت بهداشت از  40 به 80 درصد افزایش یافته است.

معاون برنامه ریزی دفتر مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت اضافه کرد: با اجرای این طرح هزار و 400 تخت به بیمارستان های دولتی ما اضافه و حدود 96 هزار تخت بازسازی شده است.

ماهر  با بیان اینکه بعد از اجرای طرح تحول سلامت شاهد نوعی بازسازی در نظام سلامت کشور بودیم، اظهار کرد: در برنامه چهارم توسعه تعداد تخت های بیمارستان های دولتی به نسبت جمعیت کشور 1.53 درصد بود. اما اکنون به ازای هر1000 نفر جمعیت یک تخت وجود دارد.

به گفته معاون برنامه ریزی بیمارستانی وزارت بهداشت ، قرار است در برنامه ششم توسعه تعداد تخت های بیمارستان ها به 2.7 درصد برسد. یعنی به ازای هر  1000نفر جمعیت، صد هزار تخت دیگر اضافه شود.