به گزارش خبرگزاری برنا از یاسوج ؛فرماندار شهرستان بویراحمد در نشست شورای اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان نرخ رشد بیکاری در این شهرستان را نگران کننده خواند و گفت: شهرستان بویر احمد دومین شهرستان بیکار در استان است.

وی سهم اعتبارات شهرستان بویراحمد نسبت به جمعیت و حجم کار را بسیار ناچیز خواند و افزود: این میزان اعتبار اصلا متناسب با وضعیت اشتغال و نیازمندی های شهرستان نیست.

نظری مهاجرت های بی رویه از نقاط مختلف استان به یاسوج و روی آوردن جوانان جویای کار به سمت شغل های کاذب و ناپایدار را مهمترین عوامل رشد نرخ بیکاری در این شهر برشمرد.

وی با بیان اینکه 40 درصد واحدهای تولیدی راکد استان در بویراحمد قرار دارند گفت: مشکلات عمده واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان بویراحمد نبود نقدینگی و نبود سرمایه در گردش است.

وی از مدیران شهرستانی خواست با برنامه ریزی درست امسال همه اعتبارات را جذب کنند و در غیر این صورت مدیر آن دستگاه باید تغییر کند.