به گزارش خبرنگار حوادث خبرگزاری برنا، مدتی است که سایت ها و کانال های مجازی در کشور با بیان اینکه قصد یافتن همسر برای افراد را دارند در حال فعالیت هستند. اقدامی که برخی از کارشناسان و آسیب شناسان معتقدند ممکن است منجر به ایجاد ناهنجاری های اجتماعی از جمله کلاهبرداری و سوء استفاده از افراد شود. بر همین اساس گفت و گویی داشتیم با حمید کیانی، سرپرست اداره جرم یابی مرکز پیشگیری پلیس فتا ناجا که در ادامه می خوانید.

  • از آنجا که فعالیت سایت ها و کانال های مجازی با موضوع همسریابی مدتی است در کشور رواج یافته، آیا پلیس فتا آمار دقیقی از تعداد آنها در دست دارد؟

هیچ سایتی به صورت قانونی در زمینه همسریابی فعالیت ندارد و تمامی سایتها بدون مجوز هستند و این سایتها برای فریب کاربران ادعا دارند که دارای مجوز هستند. اما اینکه چه تعداد سایت همسریابی وجود دارد این آمار روزانه در حال تغییر است چرا که هدف و قصد بسیاری از گردانندگان این سایت ها کلاهبرداری از کاربران است. بنابراین بعد از مدتی سایت خود را غیر فعال و سایت جدیدی طراحی می کنند. لذا آمار دقیقی نمی توان از سایتهای همسریابی داد.

  • پلیس فتا تا چه اندازه بر این سایت‌های غیرمجاز همسریابی نظارت و اشراف اطلاعاتی دارد؟

با توجه به توان و تخصص پلیس فتا این پلیس بر تمام فضای سایبر اشراف دارد. اما اینکه تمام وقت و نیروی خود را صرف سایتهای همسریابی کند غیر منطقی است. پلیس فتا با رویکرد پیشگیرانه ای که دارد در این سالها تلاش کرد تا خطرات این سایتها را برای همگان گوشزد کند. از این رو در این سالها هشدارهای متعددی از سوی پلیس فتا برای سایت های همسریابی تهیه شده و در رسانه ها انتشار یافته است. همچنین در کنار رویکرد پیشگیرانه خود، این سایتها و گردانندگان آنها را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می کند تا برخوردهای قانونی لازم با گردانندگان آنها که قصد کلاهبرداری و اعمال مجرمانه دارند صورت گیرد.

  • تا به حال چند شکایت از این سایت ها ثبت شده است؟

می توان گفت هر کاربر یا فردی که از این سایتها شکایت داشته تا کنون از سوی پلیس فتا و دیگر پلیس های تخصصی رسیدگی و به محاکم قضایی معرفی شده است.

  • تاکنون چه اقداماتی در جهت ساماندهی یا ممانعت از فعالیت این سایت های غیر مجاز از سوی پلیس فتا صورت گرفته است؟

ساماندهی این سایتها بر اساس قانون بر عهده پلیس فتا نیست. پلیس فتا تنها به عنوان عضوی از یک کارگروه در این خصوص می تواند اظهار نظر کند و رای بدهد که چه تصمیمی برای این سایت ها بگیرند. اما قطعا سایتهایی که از آنها شکایت شده و گردانندگان شان از سوی پلیس فتا شناسایی و به محاکم قضایی معرفی شده اند. در نهایت با توجه به دستور قضایی که صادر شده نسبت به برخورد با این سایتها اقدامات لازم صورت گرفته است.

  • در حال حاضر چند سایت همسریابی در کشور ما مجوز فعالیت دارند؟

همانطور که اول هم اعلام کردم هیچ سایت همسریابی هنوز مجوز کتبی نگرفته است.

  • فتا در دولت گذشته اعتراضی نسبت به صدور مجوز برای این سایت ها نداشته است؟

به هیچ سایت همسریابی هنوز مجوز فعالیت داده نشده است. دیدگاه پلیس فتا نگاه پیشگیرانه است و در دو بخش اجتماعی و وضعی فعالیتش را معطوف داشته و به آن اعتقاد دارد.

  • آیا این سایت ها چه آنهایی که مجوز دارند و چه آنهایی که ندارند از سوی کارشناسان شما آسیب شناسی شده اند؟

آسیب شناسی این سایتها بر عهده پلیس فتا نیست، پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی عمل می کند. البته در کنار سایر دستگاهها که در امر فضای مجازی فعال هستند پلیس فتا تلاش دارد تا ضمن اشرافیت بر این فضای گسترده، تهدیدات، آسیب ها و ... را شناسایی کند تا بر اساس این شناخت بتواند ماموریتهای محوله را به بهترین نحو انجام دهد. لذا آسیب شناسی این سایت‌ها بر عهده مراکز و دستگاههای تحقیقاتی است.

  • آسیب های این سایت ها به نهادهای مربوطه و مردم اطلاع داده شده است؟

ما با توجه به نوع ماموریت خود و برای کاهش جرائم در این فضا و کاهش بزه دیدگان، تهدیداتی که این سایتها دارند یا شگردهای مجرمانه آنها را برای مردم و کاربران تشریح کرده ایم تا با شناخت و افزایش آگاهی شهروندان مانع از وقوع جرم در فضای سایبر شویم و مانع از موفقیت مجرمان سایبری برای به دام انداختن شهروندان باشیم.