به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، درمتن این نامه که توسط 40سازمان مردم نهاد فعال درحوزه محیط زیست امضاء شده است آمده:
با عنایت به دغدغه مقام معظم رهبری و تذکرات مکرر ایشان به مسولین در رابطه با محیط زیست،و شعارهای محیط زیستی دولت تدبیر و امید، جمعی از فعالین محیط زیست و سازمانهای مردم نهاد، علاقه مند به سلامت طبیعت که شاخصه ی سلامت جامعه انسانی را در ارتباط مستقیم با سلامت طبیعت می دانند ، بی تفاوتی هایی که از سوی متولیان آب نسبت به اجرای بند سه مصوبه هیات وزیران مورخه 1394/4/2به استناد اصل یکصدو سی و هشت قانون اساسی و همچنین مصوبات استانی جهت حصول و تحقق بخشیدن به این امر را اعلام می داریم.
 این جمع معتقد هستند عدم تحقق حق ابه زیستی و سد سازی بی رویه در استان نیمه خشک فارس پیامد های عدیده ای را که در زیر به چند نکته اولویت دار آن اشاره می شود در بر خواهد داشت. 
1-افزایش تبخیر آب پشت سدها، که به دلیل تبخیر شدیددر آب و هوای فارس همان حداقل آب موجود در پشت سدها در معرض خطر قرار می گردد.           
2-خشکاندن مسیر اصلی رودخانه ها، که منجر به کاهش شدید و بیش از حد آب تجدید پذیر سفره های زیر زمینی و شوری آنها گردیده است.       
 
3-در نتیجه ی انحراف غیر اصولی مسیر سیلابها و عدم انتقال گل و لای ابرفتی به اراضی زراعی ، کاهش حاصلخیزی اراضی کشاورزی خصوصا حاشیه رودخانه ها را در پی خواهد داشت.      
4-آلودگی آبهای راکد پشت سدها که سلامت آب و مصرف کنندگان را تهدید می کند. 

محیط زیست

5-نابودی تالابها و دریاچه ها که حیات آنها شاخصه تامین سلامت جامعه انسانی می باشد.         
چنانچه هر کجا سلامت طبیعت خصوصا زیست بومهای تالابی ودر یاچه ای با مخاطره روبرو شده ،شاهد شیوع و جهش چند برابری بیماری های خاص (صعب العلاج، لاعلاج)بوده ایم که بیش از دستاورد های توسعه ای هزینه ی رفع معضلات و آسیبها را برای کشور ما در بر داشته است، وبه وضوح در حوزه رودخانه کر شاهد این چالش و آسیبهای وحشتناک اجتماعی ، اقتصادی هستیم.           
6-تحمیل مهاجرت اجباری که نمونه بارز ان را در حوزه ی آبی رودخانه کر از بخش کربال تا شهرستانهای خرامه، نیریز و استهبان شاهد هستیم، که به دلیل خشکاندن مسیر اصلی رودخانه کر، تولیدکنندگان بخش های مختلف دامی ،زراعی و باغی را آواره و سر گردان شهر های مجاور نموده اند و تبعات این نوع مهاجرت بر کسی پوشیده نیست.   
7-نابودی زیستمندان مسیر رودخانه ها و تالابها که منبع سرشار درامد و اشتغال برای حاشیه نشینان و جوامع محلی و در نهایت ثبات استان و کشور می باشد.     
8-گسترش تصرف غیر مجاز اراضی بستر و حریم تالابها و رود خانه ها و سایر پهنه های آبی که از مصادیق جدید زمین خواری می باشد.   
9-تغییر غیر مجاز کار بری اراضی زراعی و غیر زراعی حاشیه تالابها.  
10-عدم تهیه و ارایه الگوی کاشت محصولات زراعی مناسب با اقلیم خشک استان فارس و جلو گیری از کاشت گیاهان با نیاز آبی بالا.