به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، آتشپاد دوم حسن جعفری گفت: این مرد 45 ساله صبح امروز برای رفتن داخل کانال آب در انتهای بلوار محبی مشهد از طناب استفاده کرده بود که به علت پاره شدن طناب به عمق شش متری کانال سقوط کرد.

وی با اشاره به اعزام ماموران امداد و نجات برای نجات وی افزود: فرد مزبور که دچار شکستگی های شدید شده بود با استفاده از تجهیزات ویژه به سطح زمین منتقل و برای انتقال به بیمارستان تحویل عوامل اورژانس شد.