به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در سال گذشته یک هزار و 494 نفر در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با سال قبل از آن(1393) با آمار تلفات حوادث کار یک هزار و 891 نفر، 21 درصد کاهش یافت. در سال 94 از کل فوت شدگان ناشی از حوادث کار، یک هزار و 479 مرد و 15 زن بودند؛ این در حالی است که تعداد مردان فوت شده در حوادث کار سال 1393، یک هزار و 878 و تعداد زنان 13 نفر بود. سقوط از بلندیبیشترین آمارتلفات حوادث ناشی ازکار بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، سقوط از بلندی همواره بیشترین آمار تلفات حوادث ناشی از کار را دارد؛ در سال گذشته سقوط از بلندی 44 درصد از مرگ‌های حوادث کار را به خود اختصاص داد؛ به بیان دیگر از کل تلفات حوادث کار در این مدت 658 نفر به دلیل سقوط از بلندی جان باختند. طی گزارش سال گذشته (1394) پس از سقوط از بلندی، 322 نفر بر اثر اصابت جسم سخت، 247 نفر به دلیل برق‌گرفتگی، 56 نفر به علت سوختگی، 70 نفر بر اثر کمبود اکسیژن و 141 نفر به دلایل دیگر جان خود را از دست دادند. تهران دارای بیشترین تلفات حوادث کار در این مدت استان‌های تهران با 290، خراسان رضوی با 106، اصفهان و مازندران هر کدام با 97 ، بیشترین و استان‌های زنجان با 10، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی هر کدام با 11 و سمنان با 15 فوتی، کم ترین آمار تلفات حوادث کار را داشتند. کاهش مصدومان حوادث کار آمار مصدومان حوادث کار که به مراکز پزشکی قانونی کشور در سال 94 مراجعه کردند نیز کاهش 4 / 8 درصدی داشت؛تعداد مصدومان حوادث کار در این مدت 27 هزار و 510 نفر بود که 26 هزار و 267 نفر آنان مرد و یک هزار و 243 نفر از این شمار زن بودند. طبق قوانین موجود، حوادث ناشی از کار با 2 ویژگی، مشخص می شوند، نخست، حوادثی که حین انجام وظیفه و حوادثی که به سبب انجام وظیفه رخ می دهند .