به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، بهمن نامور مطلق امروز در اجلاس آسیا و اقیانوسیه صنایع دستی که در شهر تبریز با حضور نمایندگان کشورهای مختلف در حال برگزاری است، اظهار داشت: یکی از مباحث مهمی که در این دوره از اجلاس تاکنون به آن پرداخته شد، بحث تدوین دانشنامه بزرگ صنایع دستی برای کشورهای آسیا و اقیانوسیه است.

وی ادامه داد: قرار شد ایران نیز در تدوین این دانشنامه مشارکت داشته باشد و اطلاعات رشته های صنایع دستی را در گام اول به صورت دیجیتالی در اختیار قرار دهد تا در دانشنامه مورد استفاده قرار گیرد.

معاون صنایع دستی کشور با بیان اینکه مسئولیت این دانشنامه بزرگ با محقق استرالیایی است، گفت: ایران قرار است جزء بازیگران فعال در تدوین این دانشنامه باشد اما نیازمند حمایت جدی دولت هستیم و اگر ما در این زمینه غایب باشیم سهم صنایع دستی کشورمان را نادیده گرفته ایم.

نامدار مطلق درباره وضعیت ایران در جمع آوری اطلاعات مربوط به رشته های صنایع دستی برای تدوین دانشنامه اظهار داشت: نیازمند اعتبار ملی در این زمینه هستیم به تمام استانها اعلام کرده ایم که مستندسازی را شروع کنند.

وی درباره اعتبار لازم برای جمع آوری این اطلاعات گفت: حداقل سالی یک میلیارد تومان بودجه نیاز داریم از سوی دیگر موضوع جمع آوری اطلاعات رشته های صنایع دستی موضوعی نیست که بتوان پایانی برای آن قائل شد بنابراین این سیر جمع آوری اطلاعات ادامه دار خواهد بود.

نامور مطلق از برگزاری همایش بزرگ صلح ، خلاقیت و صنایع دستی نیز خبر داد.

معاون صنایع دستی کشور از دیگر موضوعات مطرح شده در این اجلاس را رنگرزی سنتی در کشورهای آسیایی و بازارهای سنتی در این کشورها عنوان کرد و گفت: وضعیت رنگرزی سنتی در دنیا با تهدید مواجه شده است که در این اجلاس مقرر شد پروژه احیای رنگرزی سنتی در دستور کار قرار گیرد و ایران برای اولین بار در این پروژه حضور یابد.