به گزارش گروه خبر خبر گزاری برنا، آموزش پرورش با ایجاد تغییراتی در ساختار تشکیلاتی خود تلاش کرده با اصلاح ساختارها جایگاه محیط زیست را به عنوان یکی از ارکان اساسی آموزشی در این وزارتخانه ارتقاء بخشد که از جمله آن تشکیل هسته محیط‌زیستی در معاونت تربیت بدنی و سلامت، کار گروه محیط زیست، کمیته محیط زیست در سطح ادارات کل آموزش و پرورش استانی را می توان نام برد.

برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان این وزارتخانه با موضوعات مرتبط با محیط زیست در 20 استان کشور و افزوده شدن سرفصل‌های درسی مرتبط با محیط زیست در مقاطع مختلف درسی از دیگر اقدامت زیست محیطی این وزارتخانه است.

در ارتباط با شاخص مدیریت سبز نیز با توجه به گزارش ‌های ارائه شده جهت کاهش مصرف کاغذ، انرژی و آب، آموزش دانش‌آموزان در 55 مدرسه در سراسر کشور در ارتباط با مدیریت پسماند و  آموزش تفکیک زباله در 190 مدرسه شمال تهران می توان نمره قابل قبولی به این وزارتخانه داد.

امضا تفاهم نامه‌های محیط‌زیستی بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان حفاظت محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و یونیسف نشان از تلاش این وزارتخانه در ایجاد همکاری‌ها با سایر دستگاه‌ها در ارتقاء توان محیط‌زیستی دارد.

گفتنی است، کارنامه محیط زیستی دستگاه‌های اجرایی در دو سال نخست دولت یازدهم توسط معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شد و این اقدام به این معناست که دولت به عنوان حافظ منافع ملت و مجری حرکت به سوی توسعه پایدار بیش و پیش از مردم، خود را پایبند به اصول حفاظت از طبیعت می داند.

کارنامه حاضر بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی هر بخش و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف تعیین شده، عملکرد دستگاه‌های دولتی را در معرض قضاوت و رده‌بندی قرار داده است.

نباید از نظر دور داشت که دستگاه‌های دولتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و با وجود تحریم‌ها، موضوع محیط زیست را مورد پیگیری قرار داده‌اند.

بر اساس تکلیف قانونی استفاده شده از ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، تمام دستگاه‌های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظف هستند برای اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست نسبت به کاهش مصرف انرژی، آب، برق، گاز، مواد اولیه و تجهیزات مانند کاغذ، اقدام کنند.