به گزارش خبرگزاری برنا از قم، ساعت 5 صبح امروز شنبه، انحراف از مسیر اتوبوس در اتوبان کاشان قم، متاسفانه 23 نفر مجروح شدند.

در این تصادف اورژانس 115 قم به سرعت خود را به محل رسانده و با بهره گیری از پنج آمبولانس و همچنین اتوبوس آمبولانس اقدام اولیه را بر روی مصدومان انجام و آنها را به مراکز درمانی نکویی و شهید بهشتی قم رساند.

همچنین اورژانس هوایی 115 قم نیز در روز جمعه با دو پرواز مصدومان را به مراکز درمانی منتقل کرد، در یکی از این پروازها بالگرداورژانس115 قم به روستای فوجرد از بخش دستجرد پرواز و دو مجروح بدحال را به مراکز درمانی منتقل کرد.