به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، پیمان نامه همکاری بین دو شهرنیشابور و تولوز فرانسه در زمینه های فرهنگی، علمی، پژوهشی، گردشگری، بهداشت و محیط زیست بین دکتر مظفری معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور و شهردار تولوز جناب اقای ژان لوک مودنگ پس از تنظیم به سه زبان فارسی ، فرانسه و انگلیسی به امضا رسید .

طی این پیمان نامه توسعه و تحکیم مناسبات فرهنگی دیرینه ما بین دو شهر کهن نیشابور و تولوز ، که موجب تقویت و گسترش بیش از پیش مناسبات فرهنگی و دوستانه می‌شود. مورد تفاهم طرفین قرار گرفت .

بند‌های اصلی این پیمان نامه عبارتند از :

تحکیم و گسترش روابط دوستانه بین شهروندان دو شهر

تبادل تجاری و اقتصادی در زمینه های مختلف از جمله : توسعه شهری ، حمل و نقل، ترافیک و محیط زیست

همکاری تجاری و اقتصادی سودمند با سرمایه گذاری مشترک در طرح ‌های توسعه شهری

تبادل فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی با رعایت قوانین دو کشور با هدف توسعه ، ارتقای همزیستی ، صلح و رفاه شهروندان دو کشور

همکاری مشترک در فعالیت های گردشگری به منظور تبادل فرهنگی، اقتصادی، علمی، سلامت و بهداشت .