به گزارش خبرگزاری برنا-ایلام-علی مهرعلیزاده، سال گذشته با کاهش برخی آسیب های اجتماعی و افزایش میزان تولد و ازدواج نسبت به سال های گذشتهدر این استان مواجه بودیم که نشان از بهبود نسبی وضعیت اجتماعی دارد.
وی با بیان اینکه سال گذشته میزان خودکشی در این استان 14 درصد نسبت به سال قبل تر کاهش یافت، افزود: سال گذشته همچنین افزایش میزان ازدواج های ثبت شده و کاهش 21 درصدی تعداد فوتی ها را در استان داشتیم.
مهر علیزاده تاکید کرد: هر چند روند آسیب های اجتماعی در استان کاهشی بوده اما با وضعیت مطلوب و رضایت بخش همچنان فاصله داریم و این اقتضا می کند تلاش های خود را برای بهبود وضعیت اجتماعی استان ادامه دهیم.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری ایلام با بیان اینکه مجموعه ایی از عوامل در بهبود نسبی وضعیت اجتماعی نقش دارند، گفت: شرایط امیدوار کننده کشور در سطح کلان و ایجاد ثبات در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را می توان مهمترین علت این بهبودی دانست.
مهرعلیزاده یادآور شد: این بهبود وضعیت اجتماعی استان نسبی است و در مقایسه با سال های گذشته بهتر شده و این به این معنی نیست که دیگر هیچ مشکلی در هیچ زمینه اجتماعی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه وضعیت اجتماعی استان بدتر از آنچه هست نشان داده شده است، گفت: در شرایط کنونی جامعه بیشتر از هر چیزی به امیدواری نیاز دارد و باید از القای فضای یاس و ناامیدی در جامعه به شدت پرهیز شود.
وی اضافه کرد: اطلاع رسانی پراکنده و غیرمنسجم در زمینه آسیب های اجتماعی به ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه می انجامد لذا رسانه ها در جهت اصلاح وضعیت و بهبودی آن در استان اطلاع رسانی کنند.
استان ایلام در غربی ترین نقطه کشور با 590 هزار نفر جمعیت همانند بسیاری از مناطق دیگر کشور با آسیب های اجتماعی متعددی روبرو است.