به گزارش خبر گزاری برنا در تهران، مدیر امور آبفای شهرستان قدس از پایان عملیات حفاری چاه شماره 4 زیتون در شهرستان قدس خبر داد.

بهزاد رضوانی گفت: با توجه به از مدار خارج شدن چاه شماره 4 زیتون واقع در 45متری انقلاب، روبروی دانشگاه آزاد شهر قدس به دلیل پارگی جداره چاه و عدم امکان بازسازی چاه مذکور انجام عملیات جابجایی این چاه در دستور کار قرار گرفت که پس از اخذ مجوزهای لازم عملیات حفاری چاه جدید در محوطه چاه قبلی آغاز شد.

وی ادامه داد: عملیات حفاری چاه زیتون 4 در مدت 20روز به پایان رسید و پیش‌بینی می‌شود پس از تجهیز در روزهای آتی، دبی آن به حدود 30لیتر بر ثانیه برسد.

رضوانی گفت: این دومین چاهی است که به دست امور آبفای شهرستان قدس در سال 1395 حفاری شده است.