به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، عباس صابری در خصوص حق بیمه  سربازان خدمت نظام وظیفه گفت: حق بیمه متعلق به دوران «خدمت نظام وظیفه» براساس میانگین حق بیمه آخرین دو سال در زمان تقاضا به ازای مدت سربازی یا حضور داوطلبانه در جبهه محاسبه می‌شود که هفت سی‌ام آن توسط بیمه شده و مابقی (بیست‌وسه سی‌ام) آن توسط دولت تامین می‌شود.

وی ضمن بیان این مطلب در مورد چگونگی محاسبه مدت خدمت سربازی جزو سوابق بیمه‌ای با استناد به قوانین موجود مربوطه، عنوان کرد: مدت خدمت نظام وظیفه کلیه مشمولان یا شرکت داوطلبانه آن‌ها در جبهه، قبل از اشتغال یا حین اشتغال، جزو سوابق خدمتی این افراد نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود.

وی مبنی بر اینکه احتساب خدمت نظام وظیفه کلیه بیمه شدگان با داشتن حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه منوط به پرداخت حق بیمه مقرر طبق ضوابط قانونی است، تصریح کرد: از آن جایی که مدت خدمت نظام وظیفه کلیه مشمولان، قبل از اشتغال یا حین اشتغال، جزو سوابق خدمتی آن‌ها نزد سازمان تامین اجتماعی محاسبه می‌شود، از این رو در صورت پرداخت حق بیمه مقرر توسط مشمولان، به سوابق بیمه آن‌ها اضافه می‌شود و این امر در برخورداری از مزایای قانونی نظیر مستمری بازنشستگی موثر است.

مدیرکل امور فنی بیمه‌ شدگان سازمان تامین اجتماعی، از امکان واریز حق بیمه فردی که پیش از اعزام به سربازی شاغل بوده، از طرف محل اشتغال و طی مدت خدمت نظام وظیفه وجود دارد،بیان کرد: خیر، بر اساس قانون تامین اجتماعی این دسته از افراد، تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند. از این رو واریز حق بیمه در مدت اشتغال و حین خدمت نظام وظیفه قانونا امکان‌پذیر نیست.

صابری همچنین در مورد نحوه احتساب سوابق بیمه‌ای افراد آزاد‌ه‌ای که بخشی از مدت خدمت سربازی خود را در اسارت به سر برده‌اند، معتقد است: این دسته از افراد تابع قانون حمایت از آزادگان می‌شوند و در صورت ارائه گواهی ستاد رسیدگی به امور آزادگان و شرایط لازم، بدون پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده (آزاده)، سوابق بیمه‌ای آن‌ها محاسبه و به آن‌ها اعلام می‌شود.