به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، عباس احمدی مسوول شیفت عصر سوختگی مرکز آموزشی–درمانی شهیدرجایی قزوین درباره این بیمار گفت: زمانی که مصدوم را به بیمارستان منتقل کردند از ناحیه سر و صورت، هر دو دست و پاها دچار سوختگی شدیدی شده بود که توسط دکتر فرزین پاک فطرت، متخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی مورد عمل جراحی قرار گرفت.

وی افزود: این پیرمرد که به هنگام روشن کردن اجاق گاز منزل دچار سوختگی ۴۰درصدی شده بود و در حالت کما قرار داشت، بعد از جدا شدن لوله اکسیژن مصنوعی، تصور می کرد فقط چند ساعت بی هوش بوده است هنگامی که وی متوجه شد حدود یک هفته در حالت کما بوده و در این مدت تلاش زیادی برای درمان او انجام شده است؛ از تلاش های کادر مرکز در طول 35روز بستری بودنش قدردانی کرد.