به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، سید مصطفی آذرکیش، اظهارکرد: با توجه به اینکه از مهر سال 95، استقرار پایه دهم را در سراسر کشور داریم، رشته های مهارتی کاردانش به دلیل تبدیل شدن هنرستان ها از 2 سال به 3 سال، در 3 سال ارائه خواهند شد.

مدیرکل کاردانش وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: رشته های مهارتی که مورد تایید دستگاه های اجرایی مانند وزارتخانه های جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفته است، 150 عنوان است که در شورای عالی آموزش و پرورش اعلام و تصویب شد.

 وی خاطرنشان کرد: برای اضافه شدن رشته در شاخه کاردانش بستر باز است و متناسب با نیاز بازار کار این رشته ها اضافه خواهند شد.

آذرکیش با بیان اینکه اسامی 150 عنوان رشته های مهارتی در دوره دوم متوسطه شاخه کاردانش در سایت شورای عالی آموزش و پرورش قابل دسترسی است، افزود: این عناوین با مشارکت دستگاه های اجرایی و با شرایطی که در آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بود، اعلام  شد.

 مدیرکل کاردانش وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: در مجموعه هشتم شاخه کاردانش تعداد 23 رشته در قالب تاسیسات و کابینت چوب و ...، یک رشته بورس اضافه شده است.

وی گفت: از 150 عناوین مصوب شده در شاخه کاردانش، 63 رشته در زمینه « صنعت» و 57 رشته در زمینه «خدمات و هنر» است همچنین 30 رشته باقی مانده نیز در زمینه «کشاورزی» مطرح شده است.

 آذرکیش عنوان کرد: مشارکت در زمینه آموزش یک وجه مثبت است  که در مصوبه سال 71 به روزآوری و ماده 9 آن اصلاح شده است تقویت آموزش کاردانش با مصوبه هیئت وزیران ابلاغ شده که به استناد آن آموزش های مهارتی کاردانش تقویت شود.