به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، مختار کرمی در کارگاه آموزشی رسانه و اعتیاد که با ‏هدف تبیین نقش رسانه‌های همگانی و کارشناسان روابط عمومی دستگاه‌ها در آگاهی بخشی شهروندان در فرهنگسرای بانوی شهرداری ‏قزوین برگزار شد، گفت: اعتیاد و گرایش به مواد مخدر به عنوان یک بلای خانمان سوز صدمات جبران ناپذیر بر ‏جامعه وارد نموده و امروز بحث پیشگیری و مقابله با مصرف مواد مخدر در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: آنچه از محتوای ‏این برنامه‌ها کاملاً مشهود است، اهمیت و پیشگیری از مصرف مواد مخدر است، راه‌های مختلفی در بحث ‏پیشگیری از مواد مخدر از خانواده تا دانشگاه و محیط اجتماعی مطرح است که از مهمترین ابزارها می‌توان به ‏رسانه و کارکرد آگاه‌سازی و نقش آن در پیشگیری از اعتیاد اشاره کرد.

دبیر شورا ادامه داد: وسایل ارتباط جمعی نه تنها باید به انتقال خبر و اطلاع، ‏تحلیل درست اخبار و تشریح واقعیت آن بپردازند بلکه با تحلیل علمی پدیده‌های اجتماعی و آگاه سازی انسان‌ها از این ‏علل باید موجبات تغییر در جهان بینی انسان‌ها را فراهم آورد. لذا وسایل ارتباط جمعی باید موجبات آگاهی انسان‌ها ‏را فراهم سازند. ‏

کرمی گفت: جلب مشارکت عمومی در خصوص پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با آن مستلزم یک فرآیند ارتباطی است. اولین ‏اصل در این بخش، اصل "آگاهی" است. رسانه‌ها برای جلب مشارکت مخاطبان خود باید محمل و ‏موضوع آگاهی‌های لازم را در اختیار شهروندان قرار دهند تا شهروندان با موضوع کاملاً آشنا شوند. ‏

‏وی افزود: ایجاد یک حرکت عمومی در برابر مصرف مواد مخدر و بهره گیری از توانایی‌های مردمی در این زمینه قبل از هر ‏چیز نیازمند ایجاد افکار عمومی قوی حول آن است که از این طریق یک مسئله اجتماعی به مسئله شخصی افراد ‏تبدیل شود.‏

کرمی بیان داشت: وسایل ارتباط جمعی چنانچه به درستی کار نماید، همچون مدرسه‌ای بزرگ بر تمامی حیات انسانی پرتو می‌افکنند البته کارشناسان حتی تأثیر رسانه را در بعد آموزشی فراتر از مدرسه می‌دانند زیرا مدرسه دارای محدودیت ‏زمانی و مکانی است اما رسانه‌ها این محدودیت را ندارند. ‏

وی افزود: رسانه به دلیل داشتن ابزارهای لازم برای ارائه دانش نقش مهمی در آموزش دارد، امروزه رسانه‌ها می‌توانند با ‏توجه به آثار و پیامدهای خطر ناک اعتیاد در قالب‌های مختلف مردم و نهادها را آموزش دهند تا از گرایش به ‏مواد مخدر و اعتیاد دور شوند و سایل ارتباط جمعی بزرگترین سهم را در راه انتقال آموزش‌ها به افراد به عهده ‏دارند و تعالی فرهنگ انسانی را موجب شده‌اند. ‏

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: