به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، آزمون ورودی به مدارس نمونه دولتی برای ورود به پایه‌های هفتم و دهم صبح روز جمعه 28 خرداد در سراسر کشور برگزار شد.

این آزمون ویژه دانش‌آموزان ورودی به پایه‌های هفتم و دهم بود و نتایج آزمون نیز دو هفته دیگر اعلام خواهد شد.

گفتنی است؛ داوطلبان در دوره اول متوسطه در مدت زمان ۱۰۰ دقیقه به ۸۰ سؤال و داوطلبان در دوره دوم متوسطه در مدت زمان ۱۲۰ دقیقه به ۱۰۰ سؤال پاسخ دادند.