به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، فاطمه سلیمانی درخصوص کالایی استراتژیک در اغلب کشورهای جهان گفت: دارو به عنوان کالایی استراتژیک در اغلب کشورهای جهان با دقت بالایی مشمول نظارت مستمر و مداخلات سیاستگذاری نظام‌مند است.

وی ادامه داد: روند مصرف و تجویز دارو با روش‌های معتبرسازی شده و بر مبنای نحوه توزیع دارو در سطح هرکشور و از طریق سنجه‎های معینی که سالانه توسط سازمان بهداشت جهانی تایید می‌شوند پایش می‌شود.

دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی داروی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه نظام سلامت در کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده،عنوان کرد: این مهم با وجود زیرساخت‌های اختصاصی از طریق " کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو" به ثبت و تحلیل داده‌های حاصل از نسخ و مقایسه نتایج ارزشمند این تحلیل ‌ها می‌پردازد.

وی ادامه داد: پایش روند تجویز و مصرف دارو در سطح ملی تنها به منظور کاهش مصرف دارو در کشور انجام نمی‌شود،  بلکه در راستای بهبود پیامد‎های درمانی، کاهش عوارض ناخواسته دارویی، افزایش هزینه اثربخشی پروتکل‌های درمان و پیگیری و ریشه‌یابی تغییرات قابل توجه در رفتار نسخه نویسی پزشکان و یا مصرف دارو توسط جامعه انجام می‌شود.

وی افزود: برای نمونه با توجه به تغییر بافت جمعیت در کشور و نیز تغییر روش زندگی در جامعه، افزایش شیوع بیماری‌های غیرواگیر (مانند دیابت، فشارخون، بیماری‌های قلب و عروق) امری اجتناب ناپذیر خواهد بود، لذا تجویز و مصرف منطقی داروهای بیماری‌های مزمن بایستی متضمن تامین دسترسی آسان به داروهای مربوط و چه بسا افزایش میزان مصرف این داروها باشد.

 سلیمانی خاطر نشان کرد: ازسویی دیگر در زمینه داروهایی همچون کورتیکواستروییدها، آنتی بیوتیک‌ها و داروهای تزریقی به ویژه در بخش سرپایی، نظام سلامت کشور با بهره گیری از سیاست‌های آموزشی، حاکمیتی و نظارتی در صدد افزایش کیفیت درمان، کاهش مصرف خودسرانه این داروها و طراحی دستورالعمل های بالینی مبتنی بر شواهد است.

وی در پایان تاکید کرد: در زمینه میزان مصرف و تجویز دارو در جهان استاندارد کمی معینی از طرف سازمان بهداشت جهانی اعلام نمی‌شود، بلکه با توجه به تعریف این سازمان از تجویز و مصرف منطقی دارو، مطلوب است نظام سلامت به سمتی حرکت کند که هر بیمار به داروی مناسب برای بیماری خود، در دوز مناسب برای مدت درمانی مناسب و با کمترین هزینه دسترسی داشته باشد.