به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، گودرز کریمی‌فر از اجرای طرح پیشگیری رشد مدار در 175 آموزشگاه خبر داد و گفت: این طرح در قالب 4 طرح تخصصی مدارس عاری از خطر، مهارت‌های مقابله‌ای، مدرسه مراقب با رویکرد پیگیری اجتماع محور و مهارت‌های مراقبت از خود با شرکت بیش از 8 هزار دانش آموز در دوره‌های مختلف تحصیلی برگزار شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان تصریح کرد: در همین راستا 350 کارگاه آموزشی در مدارس برگزار شد تا مهارت‍‌های مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی را به دانش آموزان آموزش دهد.

وی خاطر نشان کرد: سلامت روحی روانی دانش آموزان و آموزش مهارت‌های اجتماعی به آنان مهمترین راهبردی است که باید اولیا و مربیان به آن توجه کنند و برای ایجاد حس عزت نفس و رضایتمندی پایدار در فرزندان و دانش آموزان برنامه ریزی کنند.

کریمی‌فر به تعامل آموزش و پرورش با مراکز دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراشاره کرد وگفت: آموزش مهارت‌های زندگی به دانش آموزان مهمترین مولفه‌ای است که می‌تواند آنها را در مقابل آسیب‌های اجتماعی بیمه کند.