به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، رئیس اداره پارک های ملی خجیر و سرخه حصار در این باره گفت: با شکایت اداره پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار در سال ۱۳۹۳ پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای ناحیه ۷ تهران (سیدخندان) تشکیل شد.

امامعلی یگانزاده اظهار داشت: در جریان رسیدگی به این پرونده فوق، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای حمایت از انفال و ثروت­‌های عمومی (مبارزه با زمین­خواری)، شخصا از اراضی مذکور بازدید نموده و دستور رفع تصرف ۳ هکتار از اراضی مذکور را صادر نمودند.

حسب دستور مقام قضایی مبنی بر رفع تصرف ۳ هکتار از اراضی مذکور، محیط بانان پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار در تاریخ ۹۵/۳/۲۵ نسبت به قلع و قمع سازه‌های ایجاد شده اقدام نموده و اراضی مربوطه رفع تصرف گردید.

رسیدگی به وضعیت ۱۲ هکتار باقیمانده از این عرصه نیز در دستور کار دادسرا قرار دارد و پس از اعلام نتیجه استعلام از منابع طبیعی استان تهران، دادگاه در این خصوص نیز تعیین تکلیف خواهد نمود.