به گزارش برنا از اصفهان مهندس قدرت اله قاسمی رئیس سازمان با اشاره به اقدامات انجام شده دولت تدبیر و امید در بخش کشاورزی افزود : بخش کشاورزی در سطح کشوربیش از 5 درصد رشد اقتصادی را در سال گذشته به ثبت رساند .

وی در ادامه افزود : در سال 92 ،حدود 40 هزار هکتار آبیاری در کشور انجام شد که در سال 94 با وجد محدودیت های اقتصادی به سطح 85 هزار هکتار رسید .

ایشان به برنامه ریزی ده ساله وزارت جهادکشاورزی برای کاهش وابستگی به روغن وارداتی اشاره کرد و ادامه داد:با افزایش تولید دانه های روغنی کلزا در سطح کشور و استان این اتفاق را شاهد هستیم و به آنچه در برنامه تدوین شده خواهیم رسید.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان در خصوص وضعیت کشاورزی استان افزود : حدود 40 هزار هکتار در شرایط بی آبی در سطح استان به سامانه نوین آبیاری یا تجهیز و نوسازی و لوله گذاری مجهز شده واین عملکرد با وجود داشتن 3 درصد از اراضی کشاورزی کشور در استان ،حاکی از تحقق 10 درصد سیستم های نوین آبیاری کشور در استان است .

 قاسمی به  وضعیت گلخانه های استان اشاره کرد و افزود : در سال 92 حدود 900 هکتار سطح گلخانه های استان بوده است که با لحاظ نمودن سیاست های استفاده بهینه از آب وهمچنین، عدم وجود آب کافی؛ تابحال این سطح به 1500 هکتار رسیده است و استان اصفهان در جایگاه دوم کشور قراردارد .

وی خاطرنشان کرد : با توجه به تاکید مقام معظم رهبری براقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل؛ کسب برترین دستگاه در انجام برنامه های اقتصاد مقاومتی در سطح کشور و داشتن برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی در سطح استان تا پایان سال نتایج عملیات حاصل از اقتصاد مقاومتی را شاهد خواهیم بود .

وی در خصوص ارتقاء وضعیت معیشتی رفاهی کارکنان جهادکشاورزی گفت : بااستفاده از ظرفیت  نهادهایی کارمندی از قبیل تعاونی های مسکن و مصرف می توان بخش قابل توجهی از نیاز های رفاهی و معیشتی کار کنان را مرتفع نمود که با حضور حداکثری و موثر همه کارکنان سازمان در فرآیند انتخابات و مجامع محقق خواهد شد .

وی ادامه داد: نقش سازمان در ارایه کمک های قانونی سازمان به تعاونی ها مکمل توجه و حضور کارکنان یا سهامداران دراین مجموعه ها است.

رئیس جهادکشاورزی استان اصفهان تاکید کرد : ارائه ایده های نو و افکار جدید در قالب اتاق فکر  و حضور در عرصه های سازمانی را  با توجه به  وسعت فعالیت ها و وظایف بسیار موثر است.