به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، دکتر مهدی یوسفی متخصص ارتوپدی مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی قزوین توانست پاهای دختر 7ساله آبیکی را که با عبور یک دستگاه کمپرسور از روی آن ها منجربه آسیب شدید اندامهای تحتانی شده بود، در عملی ۴ساعته بهبود بخشد.

یوسفی در توضیح این خبر گفت: بیمار به هنگام پذیرش، علاوه بر دارابودن شوک حادثه از هر دو پا دچار له شدگی و پارگی اندام تحتانی پا شده بود که بلافاصله بعد از مقدمات عمل، در دو عمل موفق با همراهی تیم پزشکی و پرستاری اطاق عمل توانستیم نشاط را به خانواده این کودک ۷ساله برگردانیم.

وی در ادامه افزود: بیمار از ناحیه شکم نیز مورد آسیب قرار گرفته بود که توسط دکتر محمدی، متخصص جراحی مورد درمان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در حال حاضر این کودک در ICUبیمارستان شهیدرجایی برای ادامه درمان بیشتر، تحت مراقبت های ویژه بستری است.