امروز   خانواده محیط زیست استان فارس و مردم فهیم شهرستان نورآباد برای همشهری پرکشیده خود سنگ تمام گذاشتند وباحضور پرشور درمراسم تشییع نشان دادند که درکنار خانواده شهید شجاعیان هستند و هیچگاه یاد و خاطره  حامی همیشگی محیط زیست را فراموش نمی کنند.