به گزارش خبرنگار برناازفارس، معصومه ابتکاردرآیین تشیع پیکر شهید منوچهر شجاعیان اظهارداشت: برای احقاق حق شهدای محیط زیست کوتاه نمی آییم و از طریق مجاری قانونی تا آخرین گام موضوع را رسیدگی می کنیم.
وی افزود: حامل پیام رئیس جمهوری برای شهدای محیط زیست هرمزگان و فارس هستم که تا رسیدگی کامل موضوع و احقاق حق کوتاه نخواهیم آمد و از قوه قضاییه می خواهیم با جدیت پیگیری کند که عدالت در باره شهدای محیط زیست اجرا شود .
معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه شهدای مانند شهید شجاعیان که خون آنان به ناحق بر زمین ریخت افتخار محیط زیست هستند، گفت: این شهدا ایمان داشتند که طبیعت حرم الهی است و از مظاهر برکت خداوند است و باید از آن دفاع کرد ، آنها اثبات کردند که شهید قلب تاریخ است و به همین دلیل  در مسیر حق ایستادگی کردند.
 رئیس سازمان محیط زیست کشور ادامه داد: محیط بانان در عرصه های زیست محیطی حافظ اصلی این مناطق هستند ، آنها در شرایطی که طبیعت هر روز آسیب می بیند و هر روز درمعرض زیاده خواهی سود جویان است با شجاعت از آن دفاع می کنند و این شایسته تقدیر و تجلیل است .
ابتکار اضافه کرد: محیط بانان در مسیردرست و حق استقامت و پایداری کردند و  در این مسیر برای آسایش مردم جان خود را به خطر انداختند ، مردم نیز در این شرایط همدردی کردند و راه این شهیدان را ادامه می دهند.
وی با تاکید براینکه در عرصه دفاع از حقوق محیط بانان محکم ایستاده ایم بیان کرد: برای اینکه در آرمان های زیست محیطی خللی وارد نشود ، از همه ابزارهای قانونی دراین مسیر بهره می گیریم ، دولت لایحه مربوط را بزودی ارائه می دهد تا توجه بیشتر به محیط زیست شود و قوانین موجود نیز اصلاح می شود.