آیین تشییع منوچهر شجاعیان محیط بان بمو با حضور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور در شهرستان نورآباد برگزارشد. محیط بان منوچهر شجاعی جمعه 4 تیر درمنطقه حفاظت شده بمو مورد اصابت گلوله قرار گرفت و بعد از آن از صخره سقوط کرد، تیم امداد در سریع ترین زمان این حافظ محیط زیست را به بیمارستان شهید رجایی شیراز رساندند اما تلاش ها بی فایده بود و روح بزرگ این حامی محیط زیست به آسمان پرکشید.