به گزارش خبرگزاری برنا در تهران، نشست بررسی وضعیت آرامستان های شهر تهران به ریاست استاندار تهران و با حضور مسئولان شهری و عمرانی استانداری تهران برگزار شد.

استاندار تهران در این نشست با اشاره به لزوم طرح برنامه های کوتاه مدت،میان بلند و بلند مدت در مکان یابی آرامستان های جدید در تهران گفت: هرچه آرامستان ها از شهر تهران دورتر باشند با ساختارهای مکان یابی و تامین نیازهای زیست محیطی متناسب است.

وی ادامه داد: با توجه به استقرار شهرک فرودگاهی و منطقه آزاد اقتصادی در جنوب تهران استقرار آرامستان های جدید در شرق و غرب تهران مورد تاکید است.

هاشمی به در نظر گرفتن 170 هکتار زمین برای آرامستانی در شرق تهران اشاره کرد و گفت: لازم است چنین فضایی در غرب تهران نیز مکان یابی شود تا از ترافیک جنوب تهران کاسته شود.

به گفته استاندار، آرامستان بهشت زهرا (س) تا دو سال آینده بیشتر ظرفیت نخواهد داشت.

در این نشست همچنین توجه به شاخص های زیست محیطی در مکان یابی آرامستان های جدید در تهران مورد تاکید قرار گرفت.