به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به  مطالعات صورت گرفته در مجلات معتبر دنیا که مبنای آنها مقایسه وضعیت سلامت و شاخص‌های مهم سلامت در سطح جهان بوده است، گفت: براساس این مطالعات، ایران پیشرفت‌های بسیار محسوسی در رابطه با شاخص‌ها و وضعیت سلامت در دنیا داشته است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یکی از پیشرفت‌ها و شاخص‌های مهم اجتماعی را افزایش امید به زندگی در ایران بیان کرد و افزود: امید به زندگی در بدو تولد در زنان ایرانی به 80 سال و در مردان به 76.5 سال رسیده است.

 ملک زاده به بررسی و مطالعه میزان کم خونی در کشورهای مختلف در فاصله 10 تا 14 سال اشاره کرد و ادامه داد: ایران در کاهش میزان کم خونی در کشور پیشرفت قابل توجهی داشته است، در حال حاضر میزان کم خونی در ایران در مقایسه با سال‌های قبل از انقلاب اسلامی کاهش یافته است و بیشترین میزان بهبود کم خونی در میان کشورهای جهان و منطقه داشته‌ایم.

وی تصریح کرد: این مسئله نشان می‌دهد که علاوه بر بهبود وضعیت تغذیه و اقتصاد در کشور نسبت به سال‌های گذشته، شاخص‌های سلامت بهبود چشمگیری داشته است.

 ملک زاده یکی از شاخص‌های دیگر سلامت که در کشور ایران پیشرفت خوبی داشته است را قد افراد بیان کرد و ادامه داد: براساس مطالعات صورت گرفته در میان 40 میلیون نفر در فاصله 40 سال، مشخص شد که متوسط افزایش قد ایرانی‌ها بیشتر از تمام کشورهای دنیا بوده و افزایش قد مردان ایرانی نسبت به مردان سایر کشورها بیشتر بوده است.

به گفته وی، بهبود میزان کم خونی، افزایش امید به زندگی و افزایش قد ایرانی‌ها نسبت به سایر کشورها نشان دهنده این است که کشورمان در معیارهای سلامت پیشرفت چشمگیری داشته است.