به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، مرتضی ممیزی گفت: این پرونده‌ قاچاق 3000 متر پارچه، 1800 پوشاک، یک میلیون نخ سیگار و 61 کیلوگرم توتون خارجی وجود داشت که به منظور رسیدگی به شعب ویژه قاچاق کالا و ارز استان ارجاع شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان خاطر نشان کرد: پس از انجام مراحل دادرسی و  ارائه نکردن مستندات قانونی توسط عوامل تخلف، تخلفات محرز و برابر قانون عوامل تخلف به ضبط کالای مکشوفه و پرداخت جریمه نقدی جمعا به مبلغ سه میلیارد و 700 میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند.