به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ،  فرمانده انتظامی رودسر امروز گفت : دیروز 2 عضو 51 و 21 ساله یک خانواده در منطقه حسین آباد این شهرستان و خارج از طرح سالم سازی دریا غرق شدند.

سرهنگ رمضانعلی پورقاسم آشنا نبودن به فنون شنا را علت غرق شدن این پدر و پسر اعلام کرد.
وی تصریح کرد : دیروز 2 عضو39 و 18 ساله خانواده دیگری هم در منطقه رامدشت شهرستان رودسر خارج از طرح سالم سازی دریا و هنگام شنا غرق شدند.
فرمانده انتظامی رودسر گفت : این پدر و دختر هم به علت آشنا نبودن با فنون شنا غرق شدند.
سرهنگ رمضانعلی پورقاسم افزود : از ابتدای امسال تاکنون 5 نفر در دریای خزر در این شهرستان غرق شدند.