به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری برنا، انجمن علمی مدیریت بحران ایران با شرکت جمعی از دانشمندان برجسته کشور پنل تخصصی " مدیریت ریسک و مدیریت بحران در مدیریت شهری" را برگزار خواهد کرد. در این پنل که توسط رئیس انجمن علمی مدیریت بحران دکتر غلامرضا پور حیدری اداره و رهبری خواهد شد، ابتدا اهمیت استقرار سامانه مدیریت ریسک و مدیریت بحران در مدیریت شهری مورد اشاره قرار خواهد گرفت و سپس آقای دکتر مهدی زارع استاد پژوهشگاه زلزله شناسی به تحلیل ریسک مخاطرات چند گانه برای کلانشهرها و ارائه ارزیابی موردی کلانشهر تهران می پردازند و در ادامه آقای دکتر نعمت حسنی استاد دانشگاه شهید بهشتی مدیریت ریسک شریان های حیاتی کلانشهر ها را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

همچنین، در ادامه راهبردها و راهکارهای ارتقا تاب آوری شهری توسط دکتر عباس استاد تقی زاده قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تشریح خواهد شد و در آخر الگوهای آموزش همگانی برای تغییر رفتار مردم در مواجهه با بلایای شهری، توسط دکتر مهدی نجفی عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی هلال احمر ایران معرفی خواهد شد.