به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، از ۴۵ فقره حادثه غیرمترقبه شناخته شده در دنیا ۳۶ مورد آن در ایران رخ داده است، آتش‌سوزی مهیب در ماهشهر، خراسان رضوی، فروریزش در تهران و وقوع ۱۷۵ زلزله بالای ۴ ریش‌تر در سال‌های اخیر مصداق روشنی از حادثه خیز بودن کشور است.

 باید به احتمال وقوع زلزله در برخی از استان‌ها از جمله پایتخت کشور هشدار داد؛ حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نقطه مشابه در تهران وجود دارد و اگرحوادثی مانند زلزله دراین استان رخ دهد، فاجعه به بارمی آورد و باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری کرد تا زمینه انتقال جمعیت را به خارج از این استان فراهم کرد.