به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس اولین زمین لرزه  ساعت 6 و 42 دقیقه صبح  دقیقه ای با قدرت ۳۰۲ ریشتر در «خنج» استان فارس رخ داد .
 دومین زمین لرزه نیزدر ساعت 7 و 34 دقیقه  باقدرت  ۳.۴ ریشتر درعمق ۱۵ کیلومتری رخ داده است .