به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، سید حسن موسوی مرد 32ساله ای که به دلیل تصادف با موتور، دچار ضربه مغزی و خون ریزی شده و در آی سی یو مرکز آموزشی- درمانی شهیدرجایی قزوین بستری شده بود، با وجود تلاش هایی که برای نجات جانش انجام شد، به علت مرگ مغزی، پس از 11روز بستری حیات خود را از دست داد تا اعضای وی به چهار بیمار نیازمند دریافت عضو اهدا شود.

احمدعلی نوروزی مسئول مراقبت های ویژه مرکز آموزشی- درمانی شهیدرجایی قزوین درباره این اهدای عضو گفت: این دومین اهدای عضو در سال 1395 در استان قزوین می باشد که پس از تأیید مرگ مغزی بیمار توسط پزشکان خانواده وی برای اهدای اعضای او اعلام رضایت کردند.

نوروزی با بیان اینکه اهدای عضو بیمار مرگ مغزی معجزه تبدیل مرگ به حیاتی دوباره است، افزود: کلیه ها، کبد و نسوج اعضای اهدا شده بیمار بود که پس از اعزام وی به بیمارستان امام خمینی(ره) تهران به بیماران نیازمند پیوند زده شد.