به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، دختر موتورسوار در مسیر ارتباطی روستای خدابنده زنجان به دلیل تخطی از سرعت مجاز جان خود را از دست داد.

مادر وی که ترک نشین بود از نواحی مختلف دچار شکستگی شده است.